Vị trí tác động như thế nào tới lợi thế khi chơi Poker

Vị trí tác động như thế nào tới lợi thế khi chơi Poker

Trong bài viết “10 kỹ thuật nằm lòng khi chơi Poker” chúng ta đã đề cập tầm quan trọng của vị trí trong cuộc chơi. Và bài viết này chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về yếu tố này để tổng kết những tác động của vị trí tới lợi thế của người chơi. Vị trí của mỗi người chơi trong mỗi ván bài quy định thứ tự hành động trước sau của họ,…

Read More